SV

 

EN

Välj stil
på sidan
Customize
the site
 • T
 • T
 • T
 • T
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Dockor för alla barn och för alla typer av lekar!

Dolls for all kids and for all kinds of games!

Vi gör dockor som helt enkelt ser ut som människor med vanliga, unika, verkliga kroppar. Med en sådan källa att förhålla sig till i leken kan vi minska påverkan av snäva skönhetsideal och stereotypa könsroller. Vi tycker att barn skall få tillgång till alla slags lekar, oavsett kön. Genom att erbjuda leksaker fria från osunda normer och ideal vill vi uppmuntra lek där barnets behov, lust och inte minst fantasi får ta plats.

Alla material vi använder oss av är giftfria. Dessutom är alla våra produkter designade och tillverkade här i Sverige!

We want to inspire children to play and to have fun -without being confined by gender norms nor influenced by skewed beauty standards. Our dolls have the proportions and attributes of a realistic human body. We are working on creating more body shapes to create a wide diversity in our range!

Only nontoxic materials are used. All our products are designed, made and manufactured here in Sweden!

Produkter
Products

doll toys gender stereotypes kids imagination role models fun play
myIDolls anatomically correct toy dolls play fun kids different skin tones beauty norm
myIDolls doll gender rolls gender gender beautystandards body ideal Barbie toy
myIDolls love pride unique dolls gender equality fun humor toys
doll toys gender stereotypes kids imagination role models fun play
myIDolls anatomically correct toy dolls play fun kids different skin tones beauty norm
myIDolls doll gender rolls gender gender beautystandards body ideal Barbie toy
myIDolls love pride unique dolls gender equality fun humor toys

Malala, Madonna, Obama eller Your Mama?

Detta är inte bara ännu en modedocka…eller actionfigur...Verkligen inte!

Fast det kan absolut vara det om Du vill! Lika gärna som det kan vara en superhjälte, en skurk, en faster, en morbror, en fröken, en f.d president, en trött förälder eller en galen rumpnisse. Det bestämmer Du!

myIDolls dockor kommer att komma i olika kroppsformer, könsuttryck, funktionsvariationer och hudfärger. Med hjälp av kläder, accessoarer och peruker kan dockornas utseende och stil snabbt förändras för att möjliggöra variation i leken.

All produktion sker i Sverige och samtliga produkter är framtagna med största fokus på våra barn och vår miljö.

Malala, Madonna, Obama or Your Mama?

This is not just another fashion doll...or action figure...just sayin! Although it definitely could be! It could be a fashion doll, an action figure, a superhero, a villain, an aunt, an uncle, a parent or other role model -super or not! It's totally up to You!

myIDolls are basically dolls that look like real people with realistic bodies. Our dolls will come in a variety of different body shapes, gender expressions, functionalities and skin tones.

The look and style of the dolls are quickly and easily changed with the help of clothes and accessories to suite any child and any type of play.

All our products are made from safe, non-toxic materials as well as they are all manufactured in Sweden!

Vår webbshop är nu äntligen öppen!

webshop Our webbshop is now finally open! webshop

Vill du försäkra dig om att du får möjligheten att *förbeställa en docka så fort vi har ett pris och ett leveransdatum? Fyll i din e-postadress så fixar vi det!
Do you want to make sure that you get the chance to *pre order a doll as soon as we have a price and a delivery date? Fill out your email adress and we will take care of it!

* Intresseanmälan är ej bindande.
* Signing up your interest is not binding.

Teamet
The Team

myIDolls Dream Team

Hur föddes idén till myIDolls?

– För några år sedan fick våra döttrar Barbiedockor i julklapp. Den kvällen, efter att de gått och lagt sig, satt jag uppe och tittade på de nya leksakerna. Jag funderade på hur de könlösa dockorna sexualiserats och hur den typen av intryck måste påverka barnens verklighetsuppfattning. Barbiedockorna, som jag höll i min hand, representerade också skeva kroppsideal och stereotypa könsroller – något som jag ju ville, i högsta möjliga mån bespara barnen från. Det slog mig även att de leksaker som mina barn fått genom åren varierat märkbart beroende på ifall det varit mina döttrar eller min son som fått dem. Till mina döttrar har en ofta gett leksaker som uppmuntrat till kommunikation och omvårdnad, men också utseendehets och passivitet, medan min son istället fått saker som främjat en utmanande, aktiv och ibland till och med våldsinriktad lek.

Jag insåg hur de stereotypa leksakerna främjar olika förmågor och färdigheter hos barnen och beslutade mig för att börja söka efter alternativ. Dessvärre krävdes inte mycket research för att förstå att det jag letade efter inte existerade.

Hur gick det till när du utvecklade produkten?

– När idén till myIDolls hade kläckts började jag att fundera kring tillvägagångssätt för att förverkliga den. Jag började skulptera, konstruera och gjuta. Jag tog reda på mer genom att djupdyka i relevanta studier och prata med andra som reagerat på stereotypa leksaker. Jag gick också med i Göteborgs uppfinnareförening och MentorRing där jag fick en fantastisk mentor, och massvis av grymma kontakter. Jag deltog i Brewhouse inkubator, jag gick på skulpturkurser, materialmässor, fackmässor och leksaksmässor, vilket på olika plan bidrog till att jag kunde utveckla min affärsidé.

Jag kunde se att det fanns ett intresse för och en längtan efter en normbrytande produkt på marknaden, vilket bidrog till att jag kände mig utmanad och inspirerad till att utveckla idén.

Jag lyckades övertala mina två bästa vänner Isabelle och Madeleine samt min man George att på olika sätt engagera sig i projektet. Sedan företaget bildades 2015 har har vi tillsammans jobbat med att visualisera, utforma, konstruera, testa och vidareutveckla det koncept samt den leksak vi är övertygade om skall tillföra marknaden något alldeles unikt och väl behövt.

myIDolls Dream Team

How was the idea to myIDolls born?

– A few years ago our daughters got Barbie dolls for Christmas. That evening, after the children had gone to bed, I stayed up and looked at the new toys. I thought about what kind of impression these sexualised dolls must have on children's perception of reality. The dolls, which I held in my hand, also represented a skewed body image and stereotyped gender roles - something I wanted to spare them from. It also struck me that the toys my children received over the years had varied noticeably depending on whether it was my daughters or my son who received them. My daughters had often been given toys that encouraged play involving communication and nursing, but also passive play focusing on beauty and pampering, while my son got things promoting a challenging, active and sometimes even violent play. I realized how the stereotypical toys developed different abilities and skills of the children, and decided to start looking for alternatives. Unfortunately, it did not require much research to understand that what I was looking for did not exist.

The seed of myIDolls began to grow. With the premise to create a doll that would appeal to both my daughters and my son, and in this way giving them access to the same kind of games, I wanted to develop a product that did not reproduce the same limiting stereotypes. A doll that did not come with predetermined gender coded contexts and which could be used by all children.

Tell us about the development process of the product.

– Once the idea for myIDolls had hatched, I began to think about ways of creating it. I began sculpting, designing and molding. I dove deep into relevant studies and talked with others who were also reacting to stereotypical toys. I also joined the Gothenburg inventor association where I met a great mentor and many awesome contacts. I participated in the Brewhouse Incubator, I went on sculpture courses, trade and toy fairs, which at various levels contributed to the development of the product. I could see an interest and a desire for a norm-breaking product on the market, which made me feel challenged and inspired to develop the idea.

I managed to persuade my two best friends Madeleine and Isabelle as well as my husband George into helping me with various tasks needed to make this happen. Once the company was a reality Madeleine started working with me and since 2015 we have been doing what we do. Imagining, creating, developing, constructing, testing, rethinking, reconstructing and sometimes succeeding.

Har du stött på några svårigheter på vägen?

– Det har tidvis varit frustrerande att de jag har träffat inom tillverkning, konstruktion, rådgivning och i finansiella sammanhang till stor del har varit män som haft begränsade kunskaper om hur normer påverkar oss. Jag har känt att jag många gånger har fått försvara min idé som om jag var ute efter att förstöra något heligt.

I och med att ingen av oss haft någon tidigare erfarenhet av produktutveckling eller produktion så har processen varit extremt lärorik och resan allt längre än någon av oss kunnat förutse. Och utan dessa kunskaper och med ett bolag utan intäkter så har vi fått jobba hårt med att övertyga människor om nyttan och magnituden av detta projekt och av vår produkt. Vi har således blivit avvisade fler gånger än vi kan minnas (vi har dock en lista på de icke frälsta om vi skulle vilja se tillbaka på det hela en dag).

Så vilka är ni?

– Vi har haft en väldig massa kreativa, inspirerande och kompetenta människor som har hjälp oss i olika utsträckning och på olika vis. Men den allra innersta kärnan av Teamet består av:

Julia Taube (i mitten) - VD och Grundare av myIDolls AB. Kreativ, företagsam och envis till den grad att vissa kan anse henne vara påstridig eller rent av hejdlös. En introvert som i obekväma sociala sammanhang har en tendens att pratar innan hon tänker vilket kan resultera i diverse olustiga situationer. Ogillar att göra ingenting och har svårt för att låta någon annan göra någonting alls.

Madeleine Kock (till höger) - Ett öga för design, en fingertoppskänsla för detaljer och en imponerande förkärlek för lagar och förordningar. Något av ett känslomässigt vrak som har fler emotionella dalar och toppar på en vecka än de flesta har på ett år. Ett stökigt kontrollfreak som inte är rädd för att gråta högt (superhögt). Säger aldrig nej till en utmaning oavsett om det är bergsklättring, bungeejumping, fallskärmshoppning eller fridykning.

George Londy (till vänster) - En perfektionist in i det minsta när det kommer till allt som hör hantverk till. Hans uppgift för tillfället (förutom det vanliga, hämta och lämna barn på skola och dagis, laga lunch samt se till att det alltid finns toapapper) är ett monteringsjobb som involverar ca 42 000 nitar, 46 000 komponenter och en värkande arm. George kan tillverka vad som helst utav ingenting. Oavsett om han bygger ett kök , tillverkar en miniatyr skattkista eller konstruerar ett verktyg så är resultatet alltid fullkomligt och felfritt. Inget är för stort eller för litet för denna Legend. En social fjäril långt från sin familj i Australien.

Beskriv din idé med en mening!

– En docka för alla barn och för alla typer av lekar!

Frankie Lekbild

Have you encountered any difficulties along the way?

– At times it has been frustrating that many of the people we have met in manufacturing, construction, consulting and financial context have been men with very limited knowledge of how norms affect us. Many times we have felt the need to explain and defend this idea as if we were out to destroy something sacred.

Being that none of us had any experience in product development or production it has been a journey, far longer than we could of ever imagined. We have worked hard on convincing people of the greatness of this project and we have been rejected more times than we can keep track of (although we do keep a list of the non believers).

So who is the Team?

The inner circle of myIDolls Dream Team includes:

Julia Taube (in the middle) Founder and CEO of myIDolls AB. Creative, dedicated and strong minded to the point that some might say pushy. An introvert that doesn't think too much before speaking which has the tendency to result in awkward moments when made to socialize. Can't stand doing nothing and has a hard time letting anyone doing anything.

Madeleine Kock (to the right) A great eye for details and design and an impressive passion for laws and regulations. A somewhat emotional wreck with more ups and downs in a week than most people have in a year. An untidy control freak who doesn't mind to cry loud even if its in public. Never turns down a challenge weather its climbing a mountain, bungee jumping, parachuting or deep sea diving in a foreign country.

George Londy (to the left) A perfectionist down to the smallest detail when it comes to any craftsmanship. His task at the moment (above the usual dropping off and picking up kids from school and daycare, cooking lunch and making sure we don't run out of toilet paper) includes about 42 000 rivets, 50 000 components and a very sore arm. A maker that can make anything out of nothing. Building a kitchen, a miniature treasure chest or constructing a tool that does not exist, nothing is too big or too small for this Legend. A neat freak but also a hoarder at heart. A social butterfly far away from his family in Australia.

We have been fortunate to have some amazing mentors, partners and creative minds helping us make this happen. Our kids - the test panel, has been our biggest source of inspiration

Describe your idea in one sentence!

– A doll for all children and for all kind of games! Frankie Lekbild

If you want to see all involved parties click here, but be aware the list is pretty long.

Vår vision
Our Vision

Vi vill inspirera barn att leka, skapa, utvecklas och ha kul - utan att vara begränsade av könsnormer eller påverkas av skeva skönhetsideal.

Alla barn har förebilder och myIDolls är framtagna att representera dessa - verkliga människor med verkliga kroppar för verklig lek. Den sortens lek som kommer inifrån.

Vi tycker att alla barn, oavsett kön, bör få tillgång till både lekar fulla av äventyr och spänning, såväl som till de som uppmuntrar kommunikation och omsorg.

Genom dockor utan förutbestämda karaktärer, knutna till befintliga normer, kan vi ge barn möjlighet att utforska samma typ av lekar oavsett vem de är eller hur de leker!

Medans vi jobbar på att förändra leksaksmarknaden så är vi beslutna att göra detta med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Därför använder vi bara giftfria material för naturen och självklart för våra barns bästa!

Alla våra produkter är designade och tillverkade här i Sverige.

We want to make toys that inspires children to imagine, to create and to have fun -without being confined by gender norms nor influenced by skewed beauty ideals.

Every child has role models, idols. myIDolls are made to represent these -real people with real bodies for real play. The kind of play that comes from inside. We think that all children, regardless of gender, should get to explore games full of adventure and excitement as well as those that encourages communication and caretaking skills.

Through dolls without characters defined and tied to existing norms, we can give kids the opportunity to explore the same kind of games no matter who they are or how they play!

And while we are working on changing the toy market, we are determined to do this without letting mother earth bare the cost for it. Therefore we use only non-toxic materials for the protection of nature and off course for our children's health. All our products are designed and produced here in Sweden!

Varför myIDolls?
Why myIDolls?

Jo det finns ett och annat som vi skulle vilja förändra här i världen. Det sägs ju att ingen kan göra allt men att alla kan göra något och det tror vi på! Vi tror också att lek är viktigt och att leksaker är ett av de verktyg, genom vilka barn får möjlighet att utveckla olika färdigheter och förmågor.

Några saker som vi tycker suger en hel del inom detta område är att;

 • Flickor förväntas att gilla allt som är rosa och fluffigt, bara för att det är just rosa och fluffigt (inte för att det är något som helst fel på att gilla saker som är rosa och fluffiga).
 • Pojkar som gillar saker som är rosa och fluffiga ses ofta som klena avvikare.
 • Flickor uppmuntras att leka med dockor som speglar en mycket snäv bild av kvinnorollen, kvinnokroppen och dess ändamål.
 • Pojkar förutsätts ha ett medfött behov att leka våldsamma lekar såväl som att de förväntas tåla och uppskatta dessa lekar.
 • Flickor får tidigt lära sig att de värderas efter sitt utseende och att det är viktigare hur deras kroppar ser ut än vad dessa kan prestera.
 • Pojkar får lika tidigt lära sig att de inte inte bör vara som en flicka för att bli accepterade som pojkar.
 • Egenskaper som anses vara pojkiga värderas ofta högre än de egenskaper som betraktas som flickiga.
 • Barn växer upp medvetna om att den kropp de föds i avgör vilken av dessa roller de skall finna sig i.

Här skulle vi kunna fortsätta men vi tänker istället berätta om några saker som vi tycker inte skulle suga! Saker som vi med myIDolls vill bidra till.

Att alla barn, utan begränsningar utifrån normer, skall känna sig fria att;

 • Älska alla regnbågens färger
 • Känna entusiasm inför hela utbudet i leksakshyllan
 • Vara stolta över och vårda de drömmar, egenskaper och talanger de besitter
 • Föreställa sig vilket intresse, yrke eller annan framtidsplan som helst
 • Uttrycka hela sitt känsloregister
 • Vara kär i vem som helst eller ingen alls

Genom lek och leksaker möter och internaliserar barn samhällets normer och ideal. myIDolls erbjuder leksaker och sammanhang som inte är bundna till regler om hur leken skall se ut eller vem som får utrymme i den. Syftet med myIDolls är att skapa en fri plattform för att uppmuntra lek, där det finns plats för barnets inre och yttre verklighet att mötas och för fantasin att härska!

Well… there is a lot of things we would wanna change in the world. They say that no one can do everything but everyone can do something and that We believe! We also believe that toys are an important tool, through which kids get to practice different skills and abilities while learning about life, norms and expectations.

Some stuff we think sucks a whole lot is that;

 • Girls are expected to be into anything pink and fluffy, just because it is pink and fluffy (although there is absolutely nothing wrong with being into things that are pink and fluffy).

 • Boys are not supposed to enjoy the pink and the fluffy and if they happen to do so, they are often made fun of and seen as weaker.

 • Girls are encouraged to play with dolls offering a very limited view of women - their bodies, their purposes and their goals.

 • Boys are presumed to have an innate urge for violent play as well as the ability to endure these kind of games.

 • A girl learns that she needs to look nice to be worthy of love and admiration.

 • A boy learns that he needs to not be like a girl to be defined and accepted as a boy.

 • Traits considered to be “boys-traits” are usually seen as superior to those considered to be “girls-traits”.

 • Kids are brought up feeling that their body parts determines which of these roles they are assigned.

We could easily make this list go on and on and on and on…. but instead we want to tell you about some stuff that we think would not suck! Things that we want to contribute towards.

For all kids regardless of gender to feel entitled and free to:

 • Love any or every color of the rainbow.

 • Get excited about any toy in the shop.

 • Be proud of any trait that they possess.

 • Pursue any talent, interest or dream they might have.

 • Approach any occupational path of their choice.

 • Express any emotion and feeling.

 • Be in love with anyone or no one.

Thru toys and play children encounter and internalize the notions of norms and ideals. myIDolls offers contexts and toys that are not tied to any set rules of who gets to play or how. Thru dolls depicting reality and diversity, we want to offer a sense of representation and inclusion. The purpose of myIDolls is to create a platform, free from limiting and rigid norms and ideals, to encourage play where there is room for the child's inner and outer worlds to meet and for imagination to rule!

Veta mer?
Want to know more?

Här har vi samlat länkar med sånt som vi tycker är intressant. Norm kreativitet, genuspedagogik och annat kul! Här kan du också hitta en del artiklar skrivna om myIDolls.

Here we have gathered information for those of you who want to immerse yourself in the things that we find interesting! Norm creativity, gender awareness and other fun stuff. You can also find some articles written about myIDolls here.

LET TOYS BE TOYS – for girls and boys

– En organisation som jobbar för att förändra leksaksmarknadens könskodade upplägg. Här finns massvis av intressanta artiklar och länkar:

http://www.lettoysbetoys.org.uk

TOY LIKE ME
TOY LIKE ME

- Ett kreativt kollektiv med namnet #ToyLikeMe® startades för att lyfta fram avsaknaden av leksaker som representerar barn med olika funktionsvariationer.
- A creative collective called #ToyLikeMe® came along to celebrates diff:ability in toys and call on the global toy industry to positively represent 150 million children with disabilities and difference worldwide.

http://www.toylikeme.org

LET CLOTHES BE CLOTHES
LET CLOTHES BE CLOTHES

- En organisation som skapades av ett gäng föräldrar i England, för att förändra marknadens könsstereotypa utbud och marknadsföring av kläder.
- A community created by parents, calling on retailers in the UK to support choice and end the use of gender stereotypes in the design and marketing of children's clothes.

https://letclothesbeclothes.uk

“We know that marketing plays a much stronger role in the development of children and our general attitudes these days than it ever has before. It’s not just about whether a kid is playing with Barbie or G.I Joe. The marketing and display of those goods is just as influential as what the product is.”
“We know that marketing plays a much stronger role in the development of children and our general attitudes these days than it ever has before. It’s not just about whether a kid is playing with Barbie or G.I Joe. The marketing and display of those goods is just as influential as what the product is.”

http://www.news.com.au/lifestyle/parenting/kids/australian-toy-industry-and-domestic-violence-groups-debate-the-impact-of-toys-on-children/news-story/c4b4b91ce41d73124837e49782aab6c8

"The very clear message seems to be that boys should be making things, using their hands and solving problems, and girls should be caring and nurturing,"
"The very clear message seems to be that boys should be making things, using their hands and solving problems, and girls should be caring and nurturing,"

https://www.theguardian.com/education/2008/dec/16/play

OLIKA FÖRLAG

Olika förlag har massvis med bra böcker för barn i åldrarna 0-12 år. De har även böcker för vuxna samt utbildningsmaterial för förskolor mm. OLIKA arbetar på olika områden för att driva positiv förändring i frågor som rör normer, genus & mångfald.

https://www.olika.nu

GODNATTSAGOR FÖR REBELLTJEJER
GOOD NIGHT STORIES FOR REBEL GIRLS

Tänk om prinsessan inte gifte sig med prinsen, utan istället valde att bli astronaut? En bok fylld av kvinnliga förebilder som såklart passar alldeles utmärkt att läsa för alla barn, oavsett kön.
100 stories about some fascinating women. A book that off course is suitable for all children, regardless of gender. "What if instead of dreaming to marry a prince, she could dream about creating a vaccine, winning an Olympic medal or walking on Mars?"

https://www.rebelgirls.co

“Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.”

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442

Riley genomskådar leksaksindustrin...
Riley tells it like it is!

Femåriga Riley har fått nog av könskodade leksaker:
Five year old Riley has had it with the gender coded marketing of toys:

https://www.youtube.com/watch?v=-CU040Hqbas

Do you stereotype children?
Do you stereotype children?

Gender specific toys: do you stereotype children? "The toys children play with have an impact not only on how they see themselves and on what skills they learn, but also on how their brains physically develop."
Gender specific toys: do you stereotype children? "The toys children play with have an impact not only on how they see themselves and on what skills they learn, but also on how their brains physically develop."

http://www.bbc.com/news/av/magazine-40936719/gender-specific-toys-do-you-stereotype-children

Spansk Reklam värd att kolla in
Spanish commercial worth seeing

En spansk reklamfilm som pekar på hur vi kan utmana leksaksbutikernas och samhällets könskodade utbud.
A Spanish ad that shows how we can challenge society's limiting gender stereotypes.

https://youtu.be/V-siux-rWQM

Why are girls' toys patronising and shit?
Why are girls' toys patronising and shit?

Russell Howard snackar om skillnaden mellan de leksaker och kläder riktade mot flickor jämfört med de riktade mot pojkar.
Russell Howard talking about the difference between toys and clothes targeted towards girls compared to those targeted towards boys.

https://www.youtube.com/watch?v=joC9_8_EzDE

DOES BARBIE MAKE GIRLS WANT TO BE THIN? THE EFFECT OF EXPERIMENTAL EXPOSURE TO IMAGES OF DOLLS ON THE BODY IMAGE OF 5- TO 8-YEAR-OLD GIRLS.

Helge Dittmar, Suzanne Ive, Emma Halliwell

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16569167